Zdravotnictví a farmacie

Advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS se zaměřuje taktéž na oblast zdravotního práva, zahrnující vztahy mezi státními i nestátními zdravotnickými zařízeními / lékaři, zdravotními pojišťovnami a pacienty, které vznikají při poskytování a úhradě zdravotní péče.

Zdravotní právo představuje velmi specifickou právní oblast, ve které nabízíme následující právní zastoupení:

  • všeobecné právní poradenství v oblasti farmaceutického průmyslu
  • řízení u Ministerstva zdravotnictví i věci soukromého práva smluvního a sporného
  • řízení u Státního úřadu pro kontrolu léčiv
  • náhrada škody na zdraví a v případě smrti – náhrady bolestného
  • ztráta na výdělku, ztráty na důchodu při invaliditě, odškodnění pozůstalým
  • náhrada škody na zdraví způsobené nesprávným postupem zdravotnického zařízení
  • komplexní právní služby pro provozovatele zdravotnických zařízení