Veřejné zakázky, právo hospodářské soutěže, PPP projekty

Advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS poskytuje v oblasti veřejných zakázek komplexní právní poradenství klientům působícím na straně zadavatelů veřejných zakázek i klientům na straně dodavatelů, kteří se o veřejné zakázky ucházejí.

V této oblasti klientům nabízíme:

 • Komplexní poradenství zadavatelům veřejných zakázek
 • organizace zadávacích či jiných výběrových řízení
 • příprava zadávací, kvalifikační a smluvní dokumentace
 • Zpracování, právní posouzení nabídek uchazečů o veřejné zakázky
 • Vypracování zadávací dokumentace zadavatelů veřejných zakázek
 • Vypracování právních analýz a stanovisek v oblasti veřejných zakázek
 • Zastupování zadavatelů a uchazečů proti nesprávnému postupu zadavatele, v řízení o námitkách proti postupu zadavatele, v řízení o přezkoumání úkonů zadavatele před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže

Vypracování právních analýz a stanovisek v oblasti veřejných zakázek

Právníci v naší advokátní kanceláři disponují rozsáhlými zkušenostmi ve sféře práva hospodářské soutěže. Advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS poskytuje svým klientům v tomto oboru právní poradenství, zejména pak v souvislosti se zajištěním splnění regulatorních požadavků při spojování soutěžitelů na trhu ČR.

V této oblasti klientům dále nabízíme:

 • Zastoupení při jednáních a řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • Právní poradenství v souvislosti s uzavíráním dohod mezi soutěžiteli
 • Posuzování chování klientů z hlediska jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě
 • Řešení sporů z nekalosoutěžního jednání

Advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS propaguje a specializuje se na Public Private Partnership (PPP), metodu financování nejrůznějších investičních projektů, která je charakterizována rozdělením rizik, nákladů a výnosů mezi veřejnoprávního partnera a soukromoprávního partnera. Naše kancelář je členem Asociace PPP.