Telekomunikace

sporné správní řízení před Českým telekomunikačním úřadem

Jednou ze specializací advokátní kanceláře ŽIŽKA & PARTNERS je právní podpora poskytovatelům telekomunikačních a internetových služeb v oblasti sporného správního řízení vedeného před Českým telekomunikačním úřadem.

V této oblasti klientům nabízíme komplexní vedení případu, zejména:

  • přípravu návrhu na zahájení řízení podle § 127 a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
  • zastoupení ve správním řízení a při jednání s Českým telekomunikačním úřadem
  • přípravu návrhu na nařízení exekuce podle ust. § 35 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
  • právní podpora poskytovatelům telekomunikačních a internetových služeb v oblasti sporného správního řízení vedeného před Českým telekomunikačním úřadem
  • právní pomoc při získání příslušné registrace u Českého telekomunikačního úřadu pro poskytování telekomunikačních služeb. Smlouvy s budoucími či stávajícími včetně vypracování všeobecných obchodním podmínek