Správa a vymáhání pohledávek

Zastupování klientů před soudy a rozhodčími orgány činí základ služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří. Při vymáhání pohledávek bereme vždy ohled na základní zájem našich klientů, kterým je co možná maximální úhrada dlužné částky.

Naše služby jsou komplexní a klienta zastupuje od převzetí případu až do jeho úplného vyřešení, tj. úhrady dlužné částky nebo jiného skončení případu. V mnoha případech stačí pouze prvotní kontakt advokátní kanceláře s dlužníky a již samotný tento akt stačí k vyřešení celé záležitosti a není nutno přistupovat k soudnímu řízení.

  • příprava výzvy dlužníkovi
  • kontakt s dlužníkem (telefonicky, osobně)
  • jednání o způsobu úhrady dlužné částky
  • příprava dohody o narovnání nebo příprava splátkového kalendáře dle pokynů klienta
  • zastupování při všech fázích soudního řízení či rozhodčího řízení (příprava podkladů, podání žaloby, účast na jednáních, zastupování v případném odvolacím řízení

Pokud dlužník neuhradí dlužnou částku dobrovolně, zastupujeme klienta ve všech fázích soudního či rozhodčího řízení:

  • příprava podkladů, podání žaloby
  • účast na jednáních, zastupování v případném odvolacím řízení

Pokud dlužník ani přes pravomocný rozsudek nesplní svoji povinnost, zastupujeme klienta v exekučním , popřípadě insolvenčním a vyrovnacím řízení, ve spolupráce se soudními exekutory.