Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Zastupujeme klienty v soudních řízeních při řešení zejména obchodních, civilních a pracovněprávních sporů a v rozhodčích řízeních.

Nabízíme zejména zastupování v soudních a rozhodčích řízeních při vymáhání pohledávek a své zkušenosti při vymáhání pohledávek prostřednictvím nedobrovolných dražeb, soudních exekutorů, či soudního výkonu rozhodnutí.

Advokátní kancelář je rovněž připravena zastupovat klienty v konkurzních či likvidačních řízeních a využít přitom své zkušenosti z činnosti správce konkurzních podstat.

  • zastupování v konkurzních či likvidačních řízeních
  • kompletní právní servis (zpracování a podání žaloby, mimosoudní jednání, pokus o smír aj.)
  • zastupování v řízeních před soudy na všech instancích
  • zastupování v rozhodčím řízení;
  • zastupování v řízení před orgány státní správy, územní samosprávy
  • řešení zejména obchodních, pracovněprávních a civilních sporů