Pracovní právo

Advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS poskytuje svým klientům komplexní právní služby v oblasti pracovního práva a dalších souvisejících právních odvětví, především v oblasti práva sociálního zabezpečení, kde klientům poskytuje poradenství ve spolupráci s daňovým a účetním poradcem.

Advokátní kancelář nabízí právní služby zejména v následujících oblastech pracovního práva:

Příprava a revize pracovněprávní dokumentace

 • pracovní smlouvy
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce)
 • dohody o odpovědnosti zaměstnance za škodu
 • konkurenční doložky
 • interní pracovněprávní předpisy (interní směrnice, pracovní řády)
 • dokumenty týkající se ukončení pracovního poměru (výpovědi, dohody, okamžité zrušení pracovního poměru)

Obecné pracovněprávní poradenství

 • due diligence zaměřené na pracovněprávní otázky
 • odpovědnost zaměstnance a zaměstnavatele za škodu
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • ochrana zaměstnavatelů před zneužitím jejich informací a know - how současnými a bývalými zaměstnanci
 • problematika změn na straně zaměstnavatele (přechod a převod pracovněprávních vztahů na jiného zaměstnavatele, zajištění kontinuity pracovněprávních vztahů)
 • problematika restrukturalizace zaměstnavatele včetně otázek hromadného propouštění

Zastoupení klienta v soudních sporech vzniklých z pracovněprávních vztahů nebo v souvislosti s nimi

Manažerské smlouvy

 • vypracování a revize manažerských smluv
 • řešení problematiky souběhu manažerských smluv a smluv o výkonu funkce (člena) statutárního orgánu

Odměňování

 • návrhy a hodnocení mzdových systémů zaměstnavatele
 • zaměstnanecké výhody, bonusy

Zaměstnávání cizinců v tuzemsku, zaměstnávání tuzemských zaměstnanců v zahraničí

 • problematika zaměstnávání občanů EU/EHP, Švýcarska a občanů tzv. třetích zemí
 • povolení k zaměstnání cizince
 • pracovní povolení
 • povolení k pobytu (víza)
 • zastupování v jednání s úřady práce
 • vyslání zaměstnance do zahraničí

Kolektivní pracovní právo

 • spolupráci při kolektivním vyjednávání
 • příprava a revize kolektivních smluv
 • interní pracovněprávní předpisy (interní směrnice, pracovní řády apod)

Služby v oblasti víz pro pobyt cizinců na území ČR

Advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS nabízí svým klientům komplexní služby v oblasti víz pro pobyt cizinců na území ČR.

Právníci advokátní kanceláře společně s týmem odborníků zajistí klientům z Evropské unie i ostatních zemí poradenství a asistenci v průběhu celého procesu získávání víz pro pobyt na území ČR, zejména obstarání potřebných dokumentů, vyplnění nezbytných formulářů, podání žádosti o vízum a asistenci při jednání s cizineckou policií ČR.

V této oblasti klientům nabízíme poradenství a asistenci při zajištění:

 • krátkodobého víza - povolení k pobytu na území ČR v délce do 90 dnů (letištní vízum, průjezdní vízum, vízum k pobytu do 90 dnů na území ČR)
 • dlouhodobého víza - povolení k pobytu na území ČR v délce nad 90 dnů (vízum k pobytu nad 90 dnů, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, zaměstnání, společného soužití rodiny na území, povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu)
 • povolení k trvalému pobytu - bez podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR, za podmínky předchozího nepřetržitého pobytu na území ČR
 • povolení k pobytu občanů EU na území ČR (potvrzení o přechodném pobytu občana EU, povolení k trvalému pobytu občana EU, povolení k pobytu rodinných příslušníků občana EU na území ČR)