Občanské právo - Právo nemovitostí, výstavba a rozvoj

Právníci advokátní kanceláře ŽIŽKA & PARTNERS poskytují komplexní právní poradenství, zahrnující všechny druhy transakcí s nemovitostmi, včetně nákupu, prodeje, pronájmu bytových a nebytových prostor, investičních projektů, financování, developerské činnosti a výstavby.

Advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS poskytuje právní služby významným developerským a stavebním společnostem působícím v České Republice i v zahraničí, ale také tuzemským a zahraničním individuálním investorům.

Našim klientům nabízíme komplexní právní zajištění developerských projektů počínající poradenstvím při nákupu nemovitostí, přes územní, stavební a jiná správní řízení, poradenství s financováním projektů a správou projektů až po smluvní zajištění právních vztahů souvisejících s dalším prodejem nemovitostí.

V této oblasti klientům zejména nabízíme:

Nákup a prodej nemovitostí

 • příprava a revize smluv upravujících právní dispozice s nemovitostmi (smlouvy kupní, darovací, zástavní, aj.)
 • zastupování individuálních investorů v celém procesu koupě nemovitosti a to zejména v jednání s druhou smluvní stranou v souvislosti s uzavřením smlouvy rezervační, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní, zastupování klienta při jednání s bankami, realitními kancelářemi, dodavateli, katastrálními úřady, stavebními úřady a jinými správními orgány

Developerská činnost - výstavba a rozvoj

 • poskytování právních služeb při akvizicích
 • greenfield a brownfield projekty
 • územní plánování, územní řízení, včetně poradenství při zajišťování dopravní infrastruktury, dopravní obslužnosti a inženýrských sítí a pomoci při vypracování příslušných plánovacích smluv
 • problematika týkající se ochrany životního prostředí
 • poradenství při výstavbě obytných komplexů, obchodních a administrativních center a průmyslových staveb, včetně posouzení smluv o dílo a zajištění právních vztahů k dodavatelům, inženýrským a architektonickým profesím
 • zpracování prohlášení vlastníka, zajišťování podkladů pro vypracování prohlášení vlastníka a pro vypracování jejich změn
 • příprava a revize transakčních dokumentů mezi developery, vlastníky, budoucími uživateli a finančními institucemi
 • zajištění a organizace ustavující schůze společenství vlastníků jednotek a následný zápis společenství vlastníků jednotek do obchodního rejstříku, včetně zajištění účasti notáře na ustavující schůzi společenství vlastníků jednotek

Due diligence

 • komplexní zajištění due diligence nabývacích titulů a právních vztahů k nemovitostem se zaměřením na označení a vyhodnocení právních i ekonomických a daňových rizik souvisejících s transakcemi v oblasti nemovitostí

Financování

 • komplexní poradenství zahrnující hypotéční a úvěrové operace, zástavní smlouvy a jiná zajišťovací opatření
 • zajištění služeb profesionálních hypotečních poradců

Nájem a podnájem bytových a nebytových prostor

 • revize a příprava nájemních a podnájemních smluv
 • příprava vzorové dokumentace „na míru“ klientům
 • zastupování klientů v souvislosti se vztahy mezi majiteli nemovitostí a nájemci

Služby advokátní úschovy

 • advokátní úschova listin
 • advokátní úschova finančních prostředků na oddělených účtech úschovy, včetně možnosti zajištění služby notářské a bankovní úschovy

V oblasti práva nemovitostí klientům dále nabízíme:

 • řešení sporů vzniklých v souvislosti s výše uvedenými nemovitostními transakcemi, zejména zastupování klienta v soudních, správních a rozhodčích řízeních
 • právní poradenství týkající se zakládání a správy bytových družstev
 • zajišťovací instrumenty v oblasti práva nemovitostí (věcná břemena, zástavní smlouvy, předkupní práva, aj.)