Insolvenční řízení

Advokátní kancelář ŽIŽKA- PARTNERS zastupuje své klienty ve všech insolvenčních řízeních, jak na straně dlužníka, tak na straně věřitele.

Naše služby zahrnují kompletní právní a administrativní servis od podání insolvenčního návrhu v případě úpadku až k obraně proti takovým návrhům, které jsou neodůvodněné či nezákonné. Naše znalosti nového insolvenčního (dříve konkurzního) zákona znamenají profesionální realizaci realizaci celého insolvenčního řízení zahájeného dlužníkem a jeho podporu zejména v možných sporech s věřiteli nebo insolvenčním správcem.

  • poradenství klientům v pozici dlužníků zastupování klientů
  • podávání insolvenčního návrhu
  • konzultace ohledně prodeje, akvizice a reorganizace

V případě zastupování věřitelů zajišťujeme jak podání přihlášky a eliminaci jejích rizik, tak obranu věřitele proti insolvenčnímu správci, pokud pohledávky klienta popře, nebo zastupování věřitelů ve věřitelských orgánech. Naše zkušenosti garantují našim klientům ochranu jejich práv tehdy, pokud insolvenční správce jejich majetek zahrne do majetkové podstaty nebo na něj uplatňuje jiné právo.

  • zastupování klientů v pozici věřitelů v souvisejících sporech (spory o určení pravosti, vyloučení majetku z podstaty úpadce aj.)
  • zastupování ve věřitelských orgánech
  • vyjednávání s dlužníkem o způsobech řešení úpadku

Veškeré právní poradenství poskytujeme jak ve společné fázi insolvenčního řízení, tak v průběhu konkursu, reorganizace nebo oddlužení.