Fúze a akvizice

Advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS poskytuje právní služby v souvislosti se všemi obvyklými způsoby provádění fúzí a akvizic, zejména při prodeji obchodních podílů, akcií, prodeji nebo nájmu podniku, sloučení, splynutí a jiných přeměnách společností. Právníci advokátní kanceláře ŽIŽKA & PARTNERS se podíleli na realizaci řady významných fúzí a akvizic uskutečněných zahraničními i tuzemskými investory.

Právní služby v oblasti fúzí a akvizic zahrnují provedení právního due diligence, zpracování průběhu a časového plánu transakce a vedení projektu, přípravu a zpracování všech smluvních podkladů vztahujících se k transakci a dalších podkladů potřebných pro její formální průběh. Advokátní kancelář spolupracuje se všemi společnostmi zúčastněnými na transakci jakožto konzultant při řešení jejich vztahů s věřiteli, zaměstnanci, příp. obchodními partnery.

V této oblasti klientům nabízíme:

  • právní due diligence a zajištění daňového a účetního due diligence
  • zpracování průběhu a časového plánu transakce
  • přípravu a revizi smluvní dokumentace, zejména smluv o převodu obchodního podílu, smluv o prodeji akcií, smluv o prodeji nebo nájmu podniku, aj.
  • zajištění nezbytných povolení, licencí a souhlasů orgánů veřejné správy, zajištění zápisu změn v obchodním rejstříku
  • právní poradenství v souvislosti s pracovněprávními aspekty fúzí