Mgr. Alena Rumlová

V roce 2016 ukončila studium na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia získala praxi na právním odboru rektorátu VUT v Brně a na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V letech 2013-14 absolvovala roční studijní pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus na Univerzitě René Descartes ve Francii.

Od listopadu 2016 pracuje v advokátní kanceláři ŽIŽKA & PARTNERS jako advokátní koncipientka. Zaměřuje se především na obchodní právo.