Mgr. Karel Kumžák

V roce 2013 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Během studia absolvoval několik stáží v advokátní kanceláři Šíp, Kadlec, Paikrová, s.r.o. Po skončení studia nastoupil na pozici advokátního koncipienta v brněnské advokátní kanceláři Coufal, Georges & partners s.r.o. se zaměřením na všeobecnou advokátní praxi, kde následně po úspěšném absolvování advokátních zkoušek v roce 2016, pokračoval na pozici advokáta. V advokátní kanceláři Žižka & partners působí od roku 2019. Jeho specializací je občanské a obchodní právo a dále sporná agenda. Služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.