Mgr. Denisa Dalihodová

V roce 2014 ukončila studium na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí již od roku 2012, kdy již jako studentka získávala praktické zkušenosti (se zaměřením především na soukromé právo) v AK Chovanec, Machek & partneři. Od roku 2014 je zapsána jako advokátní koncipientka a svou koncipientskou praxi vykonávala v AK JUDr. Iva Fialová Ištvánková, JUDr. Josef Monsport a v AK Vogl & Partners s.r.o.

Díky své dosavadní praxi se obeznámila se samostatným vedením případů, zejména v oblasti sporné obchodněprávní a občanskoprávní agendy, včetně komunikace s klienty a zastupováním před soudy prvého i druhého stupně.

Od dubna 2016 pracuje v advokátní kanceláři ŽIŽKA & PARTNERS jako advokátní koncipientka.