O nás - na vašem úspěchu záleží

Advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS poskytuje kompletní právní služby nejvyššího standardu s důrazem na inovaci, kontrolu kvality a maximální přizpůsobení se specifickým požadavkům každého klienta. Všichni členové týmu se důsledně řídí zásadami profesní etiky a usilují o co nejlepší kvalitu poskytovaných služeb.

Jako advokátní kancelář působíme nepřetržitě od roku 2002 a svým klientům poskytujeme komplexní právní služby s důrazem na profesionalitu, všestrannost a maximální přizpůsobení se specifickým požadavkům každého klienta.

Zaměřujeme se zejména na právo nemovitostí, fúze a akvizice, korporátní právo (právo společností), právo veřejných zakázek a závazkové vztahy. Oblast naší činnosti je však velice široká, a mimo jiné zahrnuje také likvidace, konkursy a vyrovnání, a v neposlední řadě také pracovní právo.

V současné době se náš tým skládá z 21 členů právního týmů- advokátů, advokátních koncipientů a studentů právnických fakult, z nichž někteří dosáhli vzdělání ve více oborech a jsou tudíž schopni řešit právní záležitosti nejen z  hlediska právního, ale také z ekonomického a obchodního pohledu.

Advokátní kancelář ŽIŽKA & PARTNERS sídlí v samotném centru Prahy, v historicky významném Paláci Koruna,
velmi dobře dostupné MHD.
Klientelu advokátní kanceláře tvoří zejména tuzemské a zahraniční společnosti. Vzhledem k navázaným vztahům se zahraničními společnostmi jsme schopni zprostředkovat jednání se zahraničními právními zástupci.

Jsme připraveni pro Vás řešit veškeré právní případy a to v mnoha světových jazycích. Dle potřeby spolupracujeme také s daňovými, účetními a ekonomickými poradci.

Naše advokátní kancelář je zaměřena na individuální potřeby všech klientů a klade důraz na profesionalitu a nejvyšší etický standard. Snažíme se v nejvyšší možné míře o osobní přístup ke každému klientovi a prosazování jeho zájmů.